راهنمای مانیسفر

ایمن و باکیفیت

آنچه برای مبادلات ارزی نیاز است، امنیت اطلاعات شخصی و اطمینان از ارسال حواله می باشد. همچنین، سرعت در انجام معامله با فرآیندی رضایت بخش، از اصول مانیسفر می باشد.